دانلود فایل های آموزشی ۱۳۹۹-۱-۲۰ ۱۷:۲۴:۱۰ +۰۴:۳۰

دانلود فایل های آموزشی

نام فایل موضوع فایل حجم فایل دانلود
تصویر صفحه کلید فایل آموزشی فصل دوم ۱۱۶ KB دانلود رایگان
نام فایل موضوع فایل حجم فایل دانلود
 Unity Web Player 64 نرم افزار پخش فایل های یونیتی در وب، نگارش ۶۴ بیتی ۱ MB دانلود رایگان
نام فایل موضوع فایل حجم فایل دانلود
Jelly Garden Documentation راهنمای Asset یونیتی ( Jelly Garden Match 3 ) ۱ MB دانلود رایگان
نام فایل موضوع فایل حجم فایل دانلود
Blender نرم افزار طراحی گرافیکی – نگارش ۲٫۸ – نسخه ۶۴ بیتی ۸۵ MB دانلود رایگان